Veeanalüüsid

Kogu Eestit hõlmav joogivee seisukorra ülevaade on kättesaadav Terviseameti kodulehe aadressilt: joogivesiSaarde valla ühisveesüsteemi joogivee analüüside tulemused 2018 seisuga