Veeanalüüsid

Kogu Eestit hõlmav joogivee seisukorra ülevaade on kättesaadav Terviseameti kodulehe aadressilt: joogivesi

Saarde valla ühisveesüsteemi joogivee analüüside tulemused 2017 seisuga: