OÜ Saarde Kommunaal

on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik. Osaühingu 100%-line omanik on Saarde vald.

Ettevõte tegeleb Saarde valla ühisvee ja -kanalisatsioonisüsteemide haldamise ja arendamisega. Peamisteks tegevusaladeks on joogivee tarbijateni juhtimine, tarbijatelt tagasi kogutud reovee puhastamine ja loodusesse juhtimine, sadevee kogumine, puhastamine ja loodusesse juhtimine, haljastus ja pinnasetööde teostamine, teede hooldus, bussitransporditeenuse pakkumine ning Saarde valla ja ettevõtte enda omandis olevate üüri- ja rendipindade haldamine.

Meie missiooniks on ilusa ja puhta elukeskkonna loomine Saarde vallas, paindlik klienditeenindamine ja optimaalsete hindadega teenuse osutamine.