Saarde Kommunaal OÜ pakub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise kinnistusiseste trasside väljaehitamise teenust. Seoses Kilingi-Nõmmes ühisvee ja-kanalistatsioonisüsteemide rekonstrueerimistööde valmimisega palume võtta kõigil kinnistu omanikel keda rekonstrueerimistööd puudutasid meiega ühendust, et kokku leppida kinnistusisesed trassiehitustööd ühisvee ja –kanalisatsiooniga liitumiseks. Täiendav info telefonil 5348 9179, e-post kommunaal@saarde.ee

Uuri lähemalt juhiseid uute liitujatele!

 

Teenuste nimekiri

 • veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenus
 • torutööd (vee ja kanalisatsioonitrasside remonttööd, konsultatsioonid)
 • fekaalivedu
 • survepesuseadmega torustiku pesu, ummistuse likvideerimine
 • transporditeenus (0,1-10 tonni)
 • bussitransport
 • haljastustööd (muru niitmine, võsa lõikamine, hekipügamine, puude langetamine, heakorratööd)
 • pinnasetööd (kaevamine, planeerimine, pinnase äravedu)
 • lumetõrje
 • teehooldus, hööveldamine
 • komposttoorme vastuvõtt (bioloogiliselt lagunevad aia- ja haljastusjäätmed)
 • üüri- ja rendipindade haldamine
 • Saarde kalmistu kabeli kasutamise teenus