Teenuste hinnakiri alates 01.01.2020

 

Veevarustus ja reovee ärajuhtimine:

Tasu võetud vee eest 1,68 €/m3 (sisaldab käibemaksu)
Tasu ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,06 €/m3 (sisaldab käibemaksu)