1. Kampaania korraldaja
  Kampaaniat korraldab „Saarde Kommunaal“ OÜ, reg. nr 10357565 , aadressiga Nõmme 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnumaa, Eesti (edaspidi Korraldaja).
 2. Kampaania toimumiskoht periood
  • Kampaania periood on 01.04.2016.-31.06.2016.
 3. Kampaania auhinnad ja sisu
  • Kampaania auhinnaks on 3 kuud tasuta vee-ja kanalisatsiooniteenust. Osalejad peavad kampaania perioodil edastama veenäidu kodulehel kommunaal.saarde.ee. Veenäidu edastamisel tuleb teha märge „osalen kampaanias“. Kampaania ajal tasub klient vee-ja kanalisatsiooniarved õigeaegselt ülekandega.
 4. Auhindade loosimine
  • Kampaania auhinna võitja loositakse välja OÜ Saarde Kommunaali poolt juhusliku loosimise teel.
 5. Võitja avalikustamine
  • Võitja nimi avaldatakse kodulehel kommunaal.saarde.ee hiljemalt 01.08.2016 kell 17.00. Võitjat teavitatakse võidust isiklikult 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast loosimist.
 6. Muud tingimused
  • Kampaanias osaledes kinnitab osaleja oma soovi kampaanias osaleda, kampaania reeglite täitmist, Korraldajale edastatud andmete õigsust.
  • Kampaanias osaledes kinnitab osaleja, et Korraldaja omab õigust töödelda, säilitada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitja loosimisel ja nime avaldamisel kodulehel ja Saarde Sõnumites. Isikuandmeid kasutatakse üksnes võitja väljaloosimiseks.
  • Kampaanias saavad osaleda lepingulised eraisikust kliendid. Osaleda ei saa juriidilised isikud ja korteriühistud.
  • Kampaanias ei saa osaleda OÜ Saarde Kommunaal töötajad.