Postitused

Veeteenuste hinnad muutuvad alates 01.04.2016

Võttes aluseks Konkurentsiameti 19.02.2016 vastu võetud otsuse OÜ Saarde Kommunaal veeteenuse hinna kooskõlastamise kohta, hakkavad alates 01.04.2016 kehtima kõigile veeteenuse tarbijatele uued hinnad järgnevalt:

Tasu võetud vee eest 0,96 €/m3
Tasu ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,28 €/m3
Tehniliste tingimuste väljastamine  14,50 € tk
Veekraanide sulgemine ja avamine 8,83 kord
Projektide ja tööde kooskõlastamine 15,42
Veearvesti näitude lugemine vee-ettevõtte
poolt, kui näidud on jäetud  esitamata
 7,84

Hindadele lisandub käibemaks!

Käskkiri veeteenuse hinna kehtestamise kohta