Postitused

Elanike ühisvee ja -kanalisatsiooniga liitumine

Saarde Kommunaal OÜ pakub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise kinnistusiseste trasside väljaehitamise teenust. Seoses Kilingi-Nõmmes ühisvee ja-kanalistatsioonisüsteemide rekonstrueerimistööde valmimisega palume võtta kõigil kinnistu omanikel keda rekonstrueerimistööd puudutasid meiega ühendust, et kokku leppida kinnistusisesed trassiehitustööd ühisvee ja –kanalisatsiooniga liitumiseks. Täiendav info telefonil 5348 9179, e-post kommunaal@saarde.ee