Entries by Morten Aasaroht

Veehinna tõusust Saarde vallas

Saarde vallas veeteenust osutav vee-ettevõtja OÜ Saarde Kommunaal annab teada, et vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lõikele 1 on Saarde vallas kehtestatud uued veeteenuse hinnad alates 1. juunist 2020 alljärgnevalt: – tasu võetud vee eest 1,40 €/m3 – tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,72 €/m3 Hinnad ei sisalda käibemaksu ja on kehtestatud […]