Muutusid vee ja reovee hinnad!

Alates  1 jaanuar 2019 on Saarde vallas

– tasu võetud vee eest 1,37 EUR/m3
– tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,70 EUR/m3

Hinnad sisaldava käibemaksu.

Konkurentsiameti otsus 27.11.2018 nr.9-3/2018-007.