Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt10322/domeenid/www.saarde.ee/kommunaal/wp-content/themes/teema/framework/php/function-set-avia-frontend.php on line 574

Nordecon lõpetas Kilingi-Nõmme ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamisprojekti ennetähtaegselt

Nordecon AS lõpetas Kilingi-Nõmmel OÜ Saarde Kommunaali tellimusel ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd. Tööde maksumus oli üle 1,1 miljoni euro ilma käibemaksuta, millest 80% eraldas toetusena SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

„Alustasime töid aprillis ja kuigi keerulised pinnaseolud raskendasid mõnevõrra ehitust, suutsime kõik lepingulised tööd ennetähtaegselt valmis teha,“ rääkis Nordecon ASi insenerehituse direktor Reedik Raudla. „Ajagraafik oli pingeline, sest enne tööde algust teostatud mõõdistused, projekteerimine ja kooskõlastamised nõuavad alati aega.“

„Ehitusperioodil tõmbas planeeritud tööde tempo maha kõrge pinnasvee tase, mistõttu kasutasime kvaliteedi tagamiseks tavapärasest enam nõelfiltrite abi,“ lausus projektijuht Jaanus Kukk. „Tänu headele sügisilmadele jõudsime teede ja haljastuse taastamistööd nõuetekohaselt lõpetatud. Nordeconi projektimeeskond soovib kindlasti lisaks Tellijale tänada oma partnereid ja kõiki kohalikke elanikke, sest ilma ühise koostööta ei ole kvaliteetne ja ennetähtaegne lõpetamine reeglina võimalik.“

KIK toetas projekti 867 560 euroga, millest 747 464 eurot tuli Euroopa Ühtekuuluvusfondist ja 120 096 eurot keskkonnaprogrammist

„Tänu töödele on nüüd ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise võimalus Kilingi-Nõmmes hüppeliselt kasvanud ning kättesaadav pea 75% elanikest. Uued torustikud kindlustavad aga selle, et veekaod ja reostuskoormus keskkonnale on märkimisväärselt madalam,“ selgitas KIKi juhatuse liige Andrus Kimber. „Tunnustan ka Saarde vallavalitsust, kes tegutses sihikindlalt ja viis projekti edukalt lõpuni,“ lisas Andrus Kimber.

„Saarde Kommunaal OÜ tänab Nordeconi ja kõiki tema partnereid projekti eduka elluviimise eest,“ rääkis OÜ Saarde Kommunaal juhataja Morten Aasaroht. „Kilingi-Nõmme ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine oli meie jaoks suur projekt, mitme rahastajaga – ühisveevärgi ehitustöid rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Kilingi-Nõmme reoveekogumisala veemajandusprojektist, sadeveeprojekti kaasrahastati Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist.“

Nordecon ehitas Kilingi-Nõmmel koos alltöövõtjatega välja veetrassi ca 4,5 km, survekanalit ca 0,8 km ja sadeveetrassi 1,5 km. Kaevikut ehitati kokku ca 8,2km.

Nordecon AS (www.nordecon.com) on 1989. aastal asutatud Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid. Alates 2006. aasta maist on Nordecon noteeritud NASDAQ OMX Tallinna börsil. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni konsolideeritud müügitulu oli 2014. majandusaastal ligi 161 miljonit eurot ja puhaskasum 2,3 miljonit eurot. Kontsern annab tööd enam kui 730 inimesele.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. KIK rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIK viieteistkümne aastaga toetanud enam kui 18 tuhandet projekti.