Tihemetsa aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamise projekt sai KIK-i poolt positiivse rahastusotsuse

KIK-i nõukogu 14.06.2016 otsusega sai Tihemetsa veemajandusprojekt rahastatud.

Planeeritud projekti maksumuseks on OÜ Saarde Kommunaal kavandanud kokku 1 605 687,00, millest KIK-i toetus on 1 273 307,65 eurot. Projekti tulemusena rekonstrueeritakse kogu Tihemetsa aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, sh pumplad ja reoveepuhasti. Projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks tuleb OÜ Saarde Kommunaalil korraldada riigihange. Käesoleva aasta lõpuks peaks riigihanke tulemustena selguma projekteerimis- ehitustööde teostaja. Ehitustööde valmimise hilisem tähtaeg on 2018 suvi.