16.05.2017 veevarustuse katkestus Kantsi 20 pumpla klientidel

16.05.2017 kella 09.00 kuni 17.00 toimub veevarustuse katkestus Kantsi 20 pumpla klientidel, seose OÜ Elektrilevi elektritöödega.