17.07.2017 Tõllal veekatkestus

17.07.2017 kella 12.00 kuni 13.00 on Tõlla veepumpla klientidel veekatkestus, seoses Elektrilevi elektritöödega.