Linnasauna lahtioleku aja muudatus

Alates 01.08.2017 on linnasaun Kilingi – Nõmmes avatud laupäeviti kella 15.00-st kuni 21.00-ni.