Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt10322/domeenid/www.saarde.ee/kommunaal/wp-content/themes/teema/framework/php/function-set-avia-frontend.php on line 574

Müüa tootmispind Muru tn 4

Müüa tootmispind
Pärnu maakond Saarde vald Kilingi – Nõmme linn Muru 4
Hind: 10 000 eurot
Ehitusalune pind: 308m2
Katastritunnus: 30601:003:0042
Lisainfo: kõrvalhoone

Kinnistu müüakse avaliku kirjaliku enampakkumise teel. Kuulutuses märgitud hind on enampakkumise alghind.
ASUKOHT: Pärnumaa Saarde vald Kilingi – Nõmme linn. Pärnust ca 41 km kaugusel. Valga – Uulu maantee ca 1 km
KOMMUNIKATSIOONID: Elekter 3X25A, vee- ja kanaliühendus puudub, perspektiivis ehitatakse 2018 vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktid välja.
HOONE: Kinnistul asuv hoone müüakse ilma sisustuseta. Hoones ahiküte. Katusel puuduvad harjalauad, mille tõttu toimunud vähesel määral läbijooks.
Kinnistu asub elektripaigaldise kaitsevööndis 85m2 ulatuses.
Kinnistu antakse ostjale üle pärast müügihinna täielikku tasumist.

Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused:
1. OÜ Saarde Kommunaal müüb avaliku kirjaliku enampakkumise teel Pärnumaal Saarde vallas Kilingi – Nõmme linnas Muru tn 4 kinnistu ( kinnistu suurus 3626m2, tootmismaa 100% ) alghinnaga 10 000 eurot.
2. Pakkumine tuleb esitada OÜ Saarde Kommunaal aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme , Saarde vald, Pärnumaa 86304.
3. Pakkumise esitamise tähtaeg on 09. märts 2017.a, kell 10.00. Hilinenud pakkumisi ei arvesta.
4. Pakkumine peab olema suletud kinnises ümbrikus ja varustatud märgusõnaga „Muru 4 pakkumine.
5. Kirjalik pakkumine koos lisadokumentidega peab sisaldama:
-osaleja nime, registri- või isikukoodi, postiaadressi, kontakttelefon, e-posti aadressi, juriidiliste isikute puhul osanike nime või nimesid;
-volikiri juhul, kui juriidilist isikut esindava isiku esindusõigus ei tule seadusest;
-volikiri füüsilise isiku esindamise korral
-volitatud esindaja isikut tõendava dokumenti koopia;
-pakkumine summa numbrites ja sõnadega;
6. Pakkumised avatakse OÜ Saarde Kommunaal kontoris aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa 09.märts 2017 kell 10.00. Pakkumuste avamisel on õigus osaleda vaid pakkujate esindajatel, Saarde Kommunaal esindajatel. Pakkumuste avamisel osalemiseks peab pakkuja esindaja esitama vastavasisulise volikirja või muu esindusõigust tõendava dokumendi.
7. Enampakkumisel saavad osaleda kõik õigusvõimet omavad füüsilised ja juriidilised isikud.
8. Müügiobjektiga tutvumine toimub OÜ Saarde Kommunaali esindajaga kokkulepitud ajal.
9. Kõik enampakkumisel osalejad kinnitavad pakkumist esitades, et nad on teadlikud müügiobjekti tehnilisest seisukorrast ning ei oma selles osas Müüja suhtes pretensioone.
10. Müügilepingu sõlmimise kulud s.h notaritasu, riigilõiv jäävad ostja kanda.
11. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses Müüja arvelduskontole või tehingut läbiviiva notari deposiitkontole hiljemalt kaks tööpäeva enne notariaalse müügilepingu sõlmimist. Juhul, kui ostu finantseerimiseks kasutatakse pangalaenu, on võimalik ostuhinna tasumine 3 pangapäeva jooksul peale müügilepingu sõlmimist.
12. Enampakkumise tulemuste kinnitamise päeva ja notariaalse müügilepingu sõlmimise päeva vahele jäetakse kuni 10 päeva.
13. Müügileping sõlmitakse pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist pakkujaga, kes pakkus kõige kõrgema ostuhinna.
14. Müügilepingu sõlmimisest loobumiseks loetakse ka käesoleva tingimuste punktis 10 nimetatud ajaks ostuhinna tasumata jätmist või enampakkumise võitjale teatatud ajal notariaalse müügilepingu sõlmimata jätmist.
15. Enampakkumise läbiviija teatab osalejate andmed ja nende osalejate pakkumused.
16. Kui laekub kaks või enam võrdset kõrgeimat pakkumust, antakse võrdse pakkumuse teinud pakkujatele õigus esitada uus kirjalik pakkumus kahe tööpäeva jooksul. Kui kindlaks määratud ajaks ei esita pakkujad täiendavat pakkumust, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.
17. Enampakkumine tunnistatakse nurjunuks, kui enampakkumisele ei laeku ühtegi nõuetele vastavat pakkumist.
18. Pärast enampakkumise läbiviimist on enampakkumises osalejatel võimalik esitada protest enampakkumise läbiviimise kohta kolme tööpäeva jooksul arvates pakkumiste avamisest.
19. Kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks, enampakkumise tulemusi ei kinnitata või eduka pakkujaga lepingut ei sõlmita, otsustab korraldaja, kas korraldada uus enampakkumine või jätkata kinnistu müügiga ilma enampakkumiseta.