Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt10322/domeenid/www.saarde.ee/kommunaal/wp-content/themes/teema/framework/php/function-set-avia-frontend.php on line 574

OÜ Saarde Kommunaal on välja kuulutanud Kilingi-Nõmme ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööde hanke

OÜ Saarde Kommunaal on avaldanud Riigihangete Registris hanke „Kilingi-Nõmme ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd“ (hanke viitenr. 193430), mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.jaanuar 2018.a.
Hanke raames ehitatakse tervikuna välja Kilingi-Nõmme reoveekogumisala ning seni ilma tsentraalse veevärgi- ja kanalisatsioonita elanud linnaelanikud saavad 2018.aasta lõpuks võimaluse liituda ühisvee – ja kanalisatsioonivõrguga. Hankega on nüüdseks hõlmatud ka Vana, Savi, Mängu ja teised Kilingi-Nõmme tänavad, mis ei kuulunud varem projekti koosseisu.
Hanke raames on kavas orienteeruvalt rekonstrueerida veetorustikke 3212 meetrit; rajada veetorustikke 8637 meetrit; rajada/rekonstrueerida hüdrante – 26 tk; rekonstrueerida isevoolseid kanalisatsioonitorustikke 2783 meetrit; rajada isevoolseid kanalisatsioonitorustikke 7292 meetrit ning rajatakse kanalisatsiooni survetorustikke 2343 m ning kanalisatsiooni ülepumplaid – 10 tk. Lisaks neile töödele teostatakse hanke raames ka projekti mitteabikõlblikud tööd, s.o rajatakse kanalisatsiooni survetorustikke – 485 m ning veetorustikke – 1185 m; lisaks rekonstrueeritakse isevoolseid kanalisatsioonitorustikke – 506 m; rajatakse isevoolseid kanalisatsioonitorustikke – 20 m ning lisaks üks kanalisatsiooni ülepumpla.
Kilingi-Nõmme ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd peavad olema teostatud hiljemalt 2018. a lõpuks.
Projekti abikõlbulikke kulusid rahastatakse Ühtekuuluvusfondi meetme „Veemajandustaristu arendamine” projekti „Kilingi-Nõmme reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapp“ raames.