Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt10322/domeenid/www.saarde.ee/kommunaal/wp-content/themes/teema/framework/php/function-set-avia-frontend.php on line 574

OÜ Saarde Kommunaal tagasi oma vanas kodus

Viimasel paaril päeval on Saarde vallas laia kõlapinna osaliseks saanud OÜ Saarde Kommunaali otsus, millega soetati Künka tänav 11 hoone Kilingi-Nõmmes. Hoone on pikalt kasutusel olnud autoremonditöökojana. Aastaid tegutses hoones ettevõte OÜ Target Auto. Hiljuti aga ettevõte lõpetas oma tegevuse.
Peale seda tekkis soov ruumide kasutamiseks endistel Target Auto töötajatel. Kinnistu omanik aga oli huvitatud hoone müügist.
Künka 11 hooned võeti kasutusele 26.01.1994 Kilingi – Nõmme linnavalitsuse tellimusel. Hoone rajati veetöötlusjaamaks, millele tehnoloogilise seadmeid ei jõutud sisse osta. Esialgu kuulus hoone munitsipaalettevõttele Saarde ( OÜ Saarde Kommunaal eelkäijale ) ja seal asus nende tehnohoone. 1996 aastal müüdi Kilingi – Nõmme linnavalitsuse poolt antud hoone AS Proper – Autole. Peale seda on korduvalt omanikud vahetunud. Nii tekkiski OÜ Saarde Kommunaalil lootus ja võimalus kunagi kommunaalettevõtte jaoks rajatud hoone tagasi osta.
Hetkel on OÜ Saarde Kommunaali kasutuses endine raudteeladude hoone Muru tänaval. Hoone vajab kapitaalset remonti ning töökeskkonna tingimused ei vasta tänapäeva nõuetele. Muru tänava hoone on tugevalt amortiseerunud ja puudub isegi kõige elementaarsem sh veevarustus.
Asudes veeettevõtet juhtima on algusest peale olnud minu soov oma töötajate töötingimuste parendamine. Tänased ruumid aga ei kannata mingit kriitikat. Algselt lootsin, et õnnestub uued ruumid rajada koos reoveepuhasti rekonstrueerimisega. Projekti taotlemise juures selgus, et sellised tööd ei ole abikõlbulikud ning ruumide rajamiseks tuleb leida oma vahendid. Kahjuks aga ei võimalda seda ettevõte eelarve ning tänast hoonet ei ole võimalik mõistlike kuludega ümber ehitada. Samuti asub Muru tänava hoone elumajade piirkonnas, mis võib häirida sealseid elanikke.
OÜ Saarde Kommunaali sooviks ei ole hävitada töökohti ja piirata teiste ettevõtmisi. Sellest tulenevalt pakuti ruume rendile ka endistele autoremonditöökoja inimestele. OÜ Saarde Kommunaali poolt soovitud rendihinnas ei jõudnud pooled kokkuleppele ja seetõttu jäi rendileping sõlmimata. Mis omakorda tõi kaasa ootuse ruumid lähiajal vabastada. Küll aga näen, et see ei tähenda veel autoremonditöökoja ettevõtmise lõpetamist, sest Kilingi-Nõmmes on võimalusi kasutada teisi ruume teenuse pakkumiseks. Kuid nii suurt hoonete kompleksi, kuhu tuua üle kogu OÜ Saarde Kommunaali tegevus, on keeruline leida.
OÜ Saarde Kommunaalile on tehtud etteheiteid ka Künka tänava hoone seisukorra kohta st, et ostetud ruumid vajavad kindlasti kapitaalremonti ja ost on tehtud ebamõistlikult kõrge hinnaga. Üsna loomulik on, et hoone vajab mõne aja möödudes täiendavaid investeeringuid. Hoone endine omanik ega rentnikud ei ole siiani remondivajadusele tähelepanu pööranud. Kui võrrelda OÜ Saarde Kommunaali tänast hoonet Künka tänava omaga, siis seisukorrad on neil võrreldamatud. Olen veendunud, et aja jooksul õnnestub soetatud hoone olukorda järjest paremaks muuta. Enne ostu-müügitehingu tegemist tellisin turuväärtuse määramiseks eksperthinnagu. Hinnangu järgi oli Künka tänava kinnistu turuväärtus 30 000€. Omanik aga ei olnud valmis müüa hindamisaktis toodud väärtusega, mistõttu kujunes müügihinnaks 42 000€. Konsulteerides erinevate omaala spetsialistidega jõudsime arusaamisele, et tehingu hind on aktsepteeritav arvestades tänast turuolukorda.
Igapävaelus tuleb meil kokku puutuda paljude erinevate muutustega, mis ühelt poolt vaadates tundub mõistlik ja teisele poolele mitte. OÜ Saarde Kommunaalis töötab 23 inimest, kes vajavad samuti kaasaegseid töökeskkonna tingimusi. Kahjuks ei ole mingit võlunippi, mis probleemid olematuks teeks. Küll on aga meil endil võimalus erimeelsused tulemusrikkalt lahendada.

Vaata ka lugu Pärnu Postimees: http://parnu.postimees.ee/3974877/saarde-kommunaal-tegi-sajandi-tehingu

Morten Aasaroht