Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt10322/domeenid/www.saarde.ee/kommunaal/wp-content/themes/teema/framework/php/function-set-avia-frontend.php on line 574

Saarde küla veemajandusprojekt sai KIK-ilt toetuse

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas 20.juuni istungil rahastada OÜ Saarde Kommunaal poolt esitatud Saarde küla veemajandusprojekti rahastamistaotluse. Projektiga saavad Saarde küla elanikud endale tulevikus puhta joogivee Kilingi-Nõmme veetöötlusjaamast ning lisaks saab optimaalselt lahendatud ka Saarde küla reovee puhastamine. Seeläbi suunatakse küla reoveed tulevikus Kilingi-Nõmme reoveepuhastisse ning kaks amortiseerunud reoveeseptikut (Järve ja Saarde) likvideeritakse.
Projekti kogumaksumuseks on 529 316 eurot, millest KIK-i poolne maksimaalne toetus on 370 521 eurot. Koos käesoleva projektiga on Saarde valla veemajandus saanud toetustena nii Keskkonnaprogrammist kui ka Ühtekuuluvusfondilt viimase 4 aasta jooksul enam kui 5 miljonit eurot.
„Käesoleval ajal on peale Saarde küla veemajandusprojekti käimas kaks ühisveevärki ja kanalisatsiooni edendavat projekti – üks Tihemetsa alevikus ja teine Kilingi-Nõmme linnas. Kumbki projekt peaks viima neis asulates toimiva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni jõudmiseni pea iga elanikuni. Kui lisada siia veel Saarde küla veemajandusprojekt, siis on aastaks 2019 kõigis suuremates asulates ühisveevärgi ja kanalisatsiooni toimimine viidud kaasaja keskkonnanõuetele vastavaks“ kinnitab Saarde vallavanem Andres Annast. Samuti peab ta väga oluliseks seniste amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike väljavahetamist, mis peaks tulevikus oluliselt vähendama jooksvaid väljaminekuid avariiliste torustike väljavahetamiseks vallas.
Samal arvamusel on ka Saarde Kommunaal OÜ juhataja Morten Aasaroht: „Kui saame ühendada Saarde küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Kilingi-Nõmme veetöötlusjaama ning reoveepuhastiga, siis annab see meile mastaabisäästu tulevastes opereerimiskuludes. Eeskätt võimaldab see kokku hoida väikeste reoveepuhastite opereerimiselt, mis karmistuvate keskkonnanõuete tingimustes on muutumas väga kulukaks. Vähetähtsaks ei saa pidada ka joogivee tarnekindluse paranemist tarbijatele, kuna Saarde küla joogivesi saab tulevikus toite Kilingi-Nõmme veetöötlusjaamast“.
Projekti ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustike hange on kavas välja kuulutada 2017 aasta teisel poolel. Saarde küla veemajandusprojektiga on kavas rekonstrueerida ca 1,57 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning rajada 0,96 km survekanalisatsioonitorustikku. Rekonstrueeritakse ca 1,6 km veetorustikke ja ehitatakse 0,79 km uut veetorustikku. Lisaks rajatakse 2 reoveepumplat ning likvideeritakse 2 väikest reoveepuhastit. Torustike ehitustööd on kavas teostada hiljemalt 2018.a. lõpuks.
OÜ Saarde Kommunaal on 100 % Saarde vallale kuuluv vee-ettevõte, mis on Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) liige aastast 2016. Saarde küla veemajandusprojekti rahastamistaotluse koostas Europolis OÜ.