Teade Kilingi-Nõmme, Metsamajandi piirkonnas olemasolevatele ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitarbijatele

Teavitame kõiki OÜ Saarde Kommunaal olemasolevaid kliente, et vee- ja kanalisatsioonitorustike ümberühendamine Teie kinnistu piirides on TASUTA.
Olemasolevale kliendile ei too liitumispunkti kooskõlastuslehele allkirja andmine kaasa mitte mingeid lisakulutusi. Märtsis 2018.a on Teilt küsitud kooskõlastusi kinnistu-siseste ümberühenduste väljaehitamiseks käimasoleva Kilingi-Nõmme veemajandusprojekti II etapi raames. Neil kooskõlastuslehtedel on andmed ka varasema kinnistuühenduse kohta, mida ei pea olemasolev klient täitma. Piisab, kui märgite ristikesega kinnistu kooskõlastuslehel, et olete olemasolev klient.