Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt10322/domeenid/www.saarde.ee/kommunaal/wp-content/themes/teema/framework/php/function-set-avia-frontend.php on line 574

Toetus eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Täna, 5.juunil 2018.a avas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks.
Saarde vallas antakse toetust elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga Kilingi-Nõmme linnas, kuna Kilingi-Nõmme on üle 2000 inimekvivalendiga reoveekogumisala.
Taotlusvoor on jooksva tähtajaga, mis toimub kuni 10 miljoni eurose eelarve täitumiseni, seega tuleb huvilistel kiirustada!!!
Toetuse taotlemine on tehtud eraisikute jaoks lihtsaks – selleks tuleb täita kas KIK-i kodulehel asuv taotlusvorm ning saata e-posti teel (info@kik.ee) või taotleda toetust läbi E-toetuste keskkonna või saata taotlus paberil KIK-i aadressil Narva mnt 7a, 10117, Tallinn.
Täpsem info taotlusvooru tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta leiab KIKi kodulehelt.
Keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 2000-2500 eurot, sõltudes rajatava torustiku pikkusest ning konkreetsest teenusest. Toetuse väljamakse tegemisel peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt väljamakstavast toetusest kinni tulumaksu.
Toetust ei anta elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks. Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.
Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.